WSTK – Klub Anna

WSTK – Klub Anna

Z przyjemnością chcemy poinformować o nawiązanej współpracy z Klubem Anna we Wspólnocie Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców osiedla na spotkanie inaugurujące kulturalno-społeczną działalność Klubu Kultury „ANNA”.

Odbędzie się ono w piątek w dniu 14 września br. o godz. 18.00 w Kubie Kultury „Anna” przy ul. Zielińskiego 22A.

Na spotkaniu pragniemy wraz z przybyłymi mieszkańcami osiedla omówić program działalności klubu spełniający ich oczekiwania