O nas

Zapraszamy do galerii, w której można kupić dzieła artystów ze Stowarzyszenia. Prace wykonane przeważnie w technice akrylu na płótnie mogą stanowić oryginalny dodatek do wystroju wnętrza, są także doskonałym i niebanalnym prezentem na różne okazje. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele statutowe Stowarzyszenia i wspomaga w zakupie materiałów plastycznych

Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

Nasze Stowarzyszenie jest następcą oraz kontynuatorem działalności Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury (RSTK).  Jest to organizacja ogólnopolska skupiająca autonomiczne oddziały z całego kraju. Idea tego amatorskiego ruchu artystycznego powstała na fali przemian ustrojowych po 1989 roku.

Wrocławskie Stowarzyszenie szczyci się ponad trzydziestoletnią działalnością na terenie  miasta i całego regionu. Posiadamy umocowanie prawne dla prowadzenie pracy  a zakres naszych  działań określa Statut Stowarzyszenia.

„Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju kultury w różnych środowiskach oraz dążenie do powszechnego uznania twórczości amatorskiej jako istotnego nurtu w kulturze narodowej”
( Statut WSTK rozdz.II, par.7)
– wpisuje się to programowo we wzmacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.

Ogólna działalność stowarzyszenia to m.in.:

 1. Działalność popularyzująca – czyli odczyty, spotkania autorskie, wystawy)
 2. Pomoc w doskonaleniu umiejętności twórczych – różnego gatunku warsztaty jak np. literackie, fotograficzne, plastyczne
 3. Popularyzowanie wiedzy o dziejach naszego miasta i regionu ilustrowanymi pogadankami, wykładami łącznie z organizowaniem wycieczek poznawczych
 4. Popularyzowanie wiedzy o kulturze i obyczajach ciekawych regionów całego świata poprzez spotkania z podróżnikami, przewodnikami, wystawy fotografii reportażowej (możliwość reaktywowania Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej)
 • Miejsce:
  • Działamy w klubie ANNA (ul. Zielińskiego 22) ponieważ zawarliśmy z Wrocławską Spółdzielnią Mieszkaniową Wrocław-Południe umowę wzajemnej korzyści zobowiązując się do prowadzenia otwartej działalności kulturotwórczej na rzecz mieszkańców.

Jednak z naszych warsztatów czy spotkań chętnie korzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale mamy uczestników z całej Polski, innych środowisk i instytucji (często współpracujemy
z bibliotekami miejskimi we Wrocławiu i poza miastem), oczywiście plenery.

 • Działalność: nasze działania idą w różnych kierunkach. Mamy szereg cykli tematycznych, warsztatów, spotkań okolicznościowych.
 • Cykl wykładów dotyczących kultury chińskiej:
  • Pogadanki o tradycji chińskiej
  • Pokaz fotografii z Chin
  • Wykłady o malarstwie chińskim
  • A nawet referat o podstawach starożytnej chińskiej sztuce organizacji przestrzeni
   (feng shui)
 • Cykl historyczny:
  • Powstanie i dzieje miasta Wrocławia
 • Cykl klubu podróżnika:
  • Globtroterzy przedstawiają swoje wrażenia z wędrówek poświecie (gościliśmy m.in. znanego pisarza i podróżnik Ryszarda de Teisseyre)
 • Cykl wspomnieniowy:
  • Ta nasza młodość
 • Cyklicznie prowadzone spotkania autorskie z wrocławskimi (i spoza Wrocławia) literatami
 • Istnieje szereg imprez okolicznościowych w klubie „Anna”, związanych z wydarzeniami historycznymi, rocznicami sławnych kompozytorów, pisarzy, malarzy etc. ale również zaduszki, andrzejki, wspólne kolędowanie.
 • Członkowie stowarzyszenia pracują w różnych sekcjach. Systematycznie odbywają się warsztaty:
 • Plastyczne
  • Wśród nich są zajęcia malowania farbami akrylowymi, olejnymi, pastelami, ale również prace z innymi materiałami
   • Wełna, filc do kilimów czy gobelinów
   • Gazety do kolaży
   • Suszone rośliny do florotypii
   • Wydmuszki (malowane pisanki wielkanocne na gęsich wydmuszkach dały przepiękne rezultaty – można zobaczyć je na naszej stronie)

Pokłosiem warsztatów plastycznych są wernisaże prac. Równocześnie odbywają się wystawy i wernisaże innych środowisk plastycznych, również spoza Wrocławia.

 • Fotograficzne (ostatnie zajęcia były ściśle związane z wykładem o fotografii portretowej dawniej i dziś, jej roli w naszym życiu, ale również architektura, pejzaże)
 • Literackie (prowadzone są zajęcia z pisania prozy i poezji)
 • Muzyczne
 • Terapeutyczne w różnych zakresach:
  • Wykłady i ćwiczenia z mgr rehabilitacji
  • Muzyczne – misy tybetańskie i gongi
  • Malarstwo intuicyjne – cykl zajęć prowadzonych przez terapeutkę, których zadaniem jest dotrzeć do swojego wnętrza, naszego „ja” i wyrazić te emocje na płótnie

Jest to założenie poprawy jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych oraz pobudzanie aktywności społecznej i działania przeciw wykluczeniu, ponadto zwiększanie kapitału  ludzkiego i społecznego poprzez działania edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych obszarach.

Podziękowania dla WSTK od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe

W imieniu mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe pragniemy serdecznie podziękować Wrocławskiemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury za kilkuletnie koordynowanie wydarzeń kulturalnych w Klubie Kultury „Anna” przy ul. Zielińskiego 22A.

Zawarte w 2018 roku między Stowarzyszeniem a Spółdzielnią Porozumienie Partnerskie, zapoczątkowało szereg ciekawych wydarzeń artystycznych na naszym Osiedlu. Nasi mieszkańcy mogli wziąć udział w spotkaniach z malarzami, poetami, pisarzami, tancerzami, plastykami, podróżnikami i fotografami. Dzięki aktywności i inicjatywie WSTK oferta zajęć kulturalnych, odbywających się w minionych latach w osiedlowym klubie, była bogata i różnorodna. Wielu członków naszej spółdzielczej społeczności mogło w jej ramach odkryć i pielęgnować własne talenty.

Spółdzielnia finansuje utrzymanie lokali służących kulturze i integracji mieszkańców, widząc w tym jeden ze sposobów na realizację swojej społecznej funkcji. WSTK należą się serdeczne podziękowania za wypełnienie tego lokalu aktywnością. Ta synergia zaowocowała wykreowaniem przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, pozwalającej na twórcze i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.

Życzymy członkom WSTK dalszego rozwoju i nieustającej pasji w krzewieniu kultury. Jesteśmy przekonani, że nasze ścieżki na polu działań prospołecznych jeszcze nie raz się skrzyżują.

Marek Dera – Prezes Zarządu
Szymon Brzozowski – Zastępca Prezesa Zarządu
Mirosław Leonowicz – Zastępca Prezesa Zarządu

Podziękowania dla WSTK

W marcu Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, które przez kilka minionych lat organizowało zajęcia w Klubie Kultury „Anna”, kończy swoją działalność w siedzibie przy ul. Zielińskiego 22A. Nie znika jednak z mapy Wrocławia i będzie kontynuowało swoje inicjatywy w innych rejonach miasta.

Serdecznie dziękujemy WSTK za koordynowanie wydarzeń kulturalnych na naszym Osiedlu. Dzięki staraniom Stowarzyszenia, nasi mieszkańcy wzięli udział w szeregu ciekawych wykładów, spotkań autorskich, wystaw i warsztatów. Szczególne podziękowania należą się Pani Teresie Stąpór i Panu Tomaszowi Kocińskiemu za przyjazną współpracę i wiele dobrych pomysłów. Życzymy WSTK dalszego rozwoju i wiele pasji w krzewieniu kultury. Jesteśmy przekonani, że nasze ścieżki na polu działań prospołecznych jeszcze nieraz się skrzyżują.

 

Taki tekst Pani Izabeli Hudymy, mieszkanki Osiedla Południe, która wielokrotnie przychodziła na nasze liczne prelekcje – ukazał się w Gazecie Południowej. Dziękujemy Pani Izabeli oraz redakcji gazety za zredagowanie i umieszczenie na szpalcie tak miłych informacji.

Zasłużona dla Kultury Polskiej

 

W dniu 03 września br. odbyła się ważna ceremonia odznaczenia Izabeli Moniki Bill odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego. Na to niezwykłe wydarzenie w Sali Wielkiej Starego Ratusza Muzeum zostali zaproszeni: Zastępczyni Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia pani Dorota Ciastek, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe pan Marek Dera wraz z delegacją, przedstawiciele wielu środowisk kulturalnych i literackich naszego miasta oraz miłośnicy twórczości poetki. Organizatorem wydarzenia było Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury (WSTK), w osobie Prezesa Zarządu Tomasza Kocińskiego oraz Skarbnika pani Teresy Stąpór, którzy zgłosili panią Izabelę do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za szczególne osiągnięcia na polu działalności literackiej. Izabela Monika Bill jest autorką wielu tomików poetyckich, opowiadań, laureatką wielu konkursów literackich, czynną uczestniczką życia kulturalnego nie tylko naszego miasta ale także ogólnopolskiego, jest członkinią WSTK.

We Wrocławiu odradza się działalność Stowarzyszenia

W maju 2015 roku zebrała się grupa założycielska Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury – w skrócie WSTK.
Dziewiętnaście osób, częściowo byli członkowie dawnego RSTK we Wrocławiu, częściowo osoby niezwiązane z tym Stowarzyszeniem, powołało do życia nową organizację oraz wybrało trzyosobowy zarząd. W jego skład weszli Tomasz Kociński, Elżbieta Książek i Teresa Stąpór.
Po złożeniu stosownych dokumentów w KRS, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i od 27 lipca 2015 roku posiada osobowość prawną.

Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

logo Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury

Spotkania

Ponieważ wrocławski RSTK utracił swoją siedzibę, całą energię skierowaliśmy do znalezienia miejsca do organizowania imprez. Aktualnie podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Kolejarz działającym przy Klubie Osiedlowym Przystań Kulturalna Południe. W tym klubie mamy możliwość zwoływania zebrań, przeprowadzania naszych imprez. Organizujemy również wspólnie spotkania literacko-muzyczne. I tak w styczniu 2016 roku, miał miejsce wieczór kolęd i poezji związanej z okresem Bożego Narodzenia. W marcu zorganizowaliśmy spotkanie „Przy ognisku” o tematyce turystycznej. Poza tym zawarliśmy umowę o możliwości przeprowadzania imprez otwartych dla środowiska, w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 29 przy ul. Reja 1/3. Startujemy 19 marca pogadanką ilustrowaną zdjęciami na temat: Chiny – niezwykły świat. Do końca czerwca odbędą się jeszcze dwie imprezy dotyczące Dalekiego Wschodu, w tym wystawa zdjęć z podróży po Chinach. Poza tym członkowie WSTK zgłosili akces do Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w tej bibliotece.

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski

Teatr Polski Wrocław

Wyzwanie

Przed naszą organizacją stanęło poważne wyzwanie zbudowania jej od podstaw. I wszystkie nasze wysiłki w pierwszej kolejności zostały skierowane na utworzenie ram organizacyjnych. W pierwszej kolejności wystosowaliśmy prośbę o przyjęcie nas w poczet członków zwyczajnych Federacji – Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury w Warszawie.

RSTK – WSTK

Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury traktujemy jako następcę wrocławskiego RSTK. Czujemy się jego kontynuatorami oraz spadkobiercami idei RSTK. Przed nami trudny rok wytężonej pracy, ale pragniemy ponownie zaistnieć na kulturalnej mapie naszego miasta, przyciągnąć nowych członków i mieć możliwość wniesienia nowej jakości w życie kulturalne naszego środowiska.

Podziękowanie

Z przyjemnością chcemy również poinformować, że otrzymaliśmy oficjalne pismo z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu z podziękowaniami za współpracę WSTK z biblioteką.

Pozwalamy sobie zacytować tekst:
„Współpraca Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu – Filią nr 29 przy ul. Reja 1 jest dla nas wzbogaceniem oferty edukacyjnej i informacyjnej. Spotkania, prelekcje i warsztaty prowadzone przez Państwa cieszyły się dużym zainteresowaniem i wysoką oceną naszych czytelników.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, profesjonalizmowi cykl wykładów o kulturze i życiu codziennym Chin połączony z wystawą wzbogacił wiedzę zainteresowanych na temat rozwijającej się cywilizacji. Podobnie warsztaty na temat fotografii portretowej prowadzone przez członków Stowarzyszenia były dla wielu uczestników spotkaniem ze sztuką fotografii, ale trochę zapomnianą. Dziękujemy za poświęcony czas i chęć dzielenia się wiedzą podczas przygotowanych i prowadzonych zdarzeń, które są często przywoływane i wspominane przez naszych czytelników.

Przekazując słowa uznania za dotychczasową współpracę mamy nadzieję na jej kontynuację.”