home

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju kultury w różnych środowiskach oraz dążenie do powszechnego uznania twórczości amatorskiej jako istotnego nurtu w kulturze narodowej.

Przewodniczący Rady Krajowej RSTK Prof. dr hab. Paweł Soroka