Logo WSTK
 

logo wstk loga partnerów podziękowanie

We Wrocławiu odradza się działalność Stowarzyszenia

W maju 2015 roku zebrała się grupa założycielska Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury – w skrócie WSTK.
Dziewiętnaście osób, częściowo byli członkowie dawnego RSTK we Wrocławiu, częściowo osoby niezwiązane z tym Stowarzyszeniem, powołało do życia nową organizację oraz wybrało trzyosobowy zarząd. W jego skład weszli Tomasz Kociński, Elżbieta Książek i Teresa Stąpór.
Po złożeniu stosownych dokumentów w KRS, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i od 27 lipca 2015 roku posiada osobowość prawną.

Wyzwanie

Przed naszą organizacją stanęło poważne wyzwanie zbudowania jej od podstaw. I wszystkie nasze wysiłki w pierwszej kolejności zostały skierowane na utworzenie ram organizacyjnych. W pierwszej kolejności wystosowaliśmy prośbę o przyjęcie nas w poczet członków zwyczajnych Federacji – Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury w Warszawie.


Siedziba

Ponieważ wrocławski RSTK utracił swoją siedzibę, całą energię skierowaliśmy do znalezienia miejsca do organizowania imprez. Aktualnie podjęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Kolejarz działającym przy Klubie Osiedlowym Przystań Kulturalna Południe. W tym klubie mamy możliwość zwoływania zebrań, przeprowadzania naszych imprez. Organizujemy również wspólnie spotkania literacko-muzyczne. I tak w styczniu 2016 roku, miał miejsce wieczór kolęd i poezji związanej z okresem Bożego Narodzenia. W marcu zorganizowaliśmy spotkanie „Przy ognisku” o tematyce turystycznej. Poza tym zawarliśmy umowę o możliwości przeprowadzania imprez otwartych dla środowiska, w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 29 przy ul. Reja 1/3. Startujemy 19 marca pogadanką ilustrowaną zdjęciami na temat: Chiny – niezwykły świat. Do końca czerwca odbędą się jeszcze dwie imprezy dotyczące Dalekiego Wschodu, w tym wystawa zdjęć z podróży po Chinach. Poza tym członkowie WSTK zgłosili akces do Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w tej bibliotece.


RSTK - WSTK

Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury traktujemy jako następcę wrocławskiego RSTK. Czujemy się jego kontynuatorami oraz spadkobiercami idei RSTK. Przed nami trudny rok wytężonej pracy, ale pragniemy ponownie zaistnieć na kulturalnej mapie naszego miasta, przyciągnąć nowych członków i mieć możliwość wniesienia nowej jakości w życie kulturalne naszego środowiska.Podziękowanie

Z przyjemnością chcemy również poinformować, że otrzymaliśmy oficjalne pismo z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu z podziękowaniami za współpracę WSTK z biblioteką.

Pozwalamy sobie zacytować tekst:
"Współpraca Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu - Filią nr 29 przy ul. Reja 1 jest dla nas wzbogaceniem oferty edukacyjnej i informacyjnej. Spotkania, prelekcje i warsztaty prowadzone przez Państwa cieszyły się dużym zainteresowaniem i wysoką oceną naszych czytelników.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, profesjonalizmowi cykl wykładów o kulturze i życiu codziennym Chin połączony z wystawą wzbogacił wiedzę zainteresowanych na temat rozwijającej się cywilizacji. Podobnie warsztaty na temat fotografii portretowej prowadzone przez członków Stowarzyszenia były dla wielu uczestników spotkaniem ze sztuką fotografii, ale trochę zapomnianą. Dziękujemy za poświęcony czas i chęć dzielenia się wiedzą podczas przygotowanych i prowadzonych zdarzeń, które są często przywoływane i wspominane przez naszych czytelników.

Przekazując słowa uznania za dotychczasową współpracę mamy nadzieję na dalszą jej kontynuację."


copyright by

WSTK - Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury