Logo WSTK
 

KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY „WROCŁAWSKI KRASNAL OPOWIADA…”Postacie krasnali już na trwale wrosły w pejzaż naszego pięknego miasta. Każda z nich uosabia inną historię, dla wielu wrocławian przywołuje osobiste wspomnienia. Sięgnijmy do naszej wyobraźni, wspomnień, wiedzy i wreszcie intuicji. Niech wybrany krasnal opowie swoją a może po prostu naszą historię.Ogłaszamy pierwszą edycję powszechnego i otwartego konkursu literacko-plastycznego pt:

„WROCŁAWSKI KRASNAL OPOWIADA…”Nie ma chwil nieważnych czy zapomnianych. Krasnale przypominają nam, że życie jest piękne gdy nauczymy się łapać ulotne momenty i przetworzyć je w tyglu twórczej wyobraźni.
REGULAMIN KONKURSU 1. Cele konkursu
  • Zachęcenie utalentowanych twórców amatorów do wyrażania swoich wizji literackich oraz plastycznych
  • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych twórców i popularyzowanie ich twórczości
  • Rozpropagowanie wizerunku Wrocławia


 2. Zasady uczestnictwa w konkursie:
  • Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: młodzieżowej (adresowany do młodzieży szkolnej) oraz dla dorosłych (powyżej 18 roku życia)
  • Prace nadesłane są dziełami własnymi autora, wcześniej nie publikowanymi i nie nagradzanymi w innych konkursach.
  • Prace w dziedzinie literatury w języku polskim
  • W dziedzinie literatury uczestnik przedstawia swoją interpretację tematu w dowolnej formie literackiej – prozy, poezji, humoreski, scenki, monologu itp. Praca literacka w objętości do 5 stron - czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5
  • W dziedzinie plastycznej prace mogą być wykonane w dowolnej technice – fotografia, malarstwo, grafika, rysunek, kolaż. Cykl w postaci tryptyku itp. traktowany jest jako jednorodna całość czyli jedna praca. Pracę graficzną można przesłać w wersji elektronicznej JPG min 2400x1600px
  • Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną z następującymi danymi: Tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy i emailowy lub telefon kontaktowy
  • Każdy autor może brać udział w jednej dziedzinie lub obu dziedzinach konkursu – zarówno literackiej jak i plastycznej. W każdym przypadku przysyłany jest jeden utwór z danej dziedziny
  • 8. Prace można przesyłać w wersji elektronicznej na adres: wstk.konkurs@gmail.com
  • 9. Prace w wersji papierowej należy przesłać na adres: WSTK, 51-141 Wrocław, ul. Ujejskiego 9a


 3. Jury konkursu ogłosi wyniki na stronie WWW.wstk-wroc.org
 4. Dla zwycięzców oraz autorów wyróżnionych prac przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy


 5. Postanowienia końcowe:
  • Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin
  • Prace nie będą zwracane
  • Uczestnik konkursu zgadza się na opublikowanie swojej pracy na stronie WSTK. WSTK ma prawo dysponowania pracami uczestników konkursu w celach statutowych
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli nastąpią okoliczności obiektywne


Regulamin do pobrania


copyright by

WSTK - Wrocławskie Stowarzyszenie Twórców Kultury